Väitöskirjatutkija Juha Eskola luotaa Tornionlaakson  ITE-taiteen olemusta

28.6 Perjantai

KulttuuriKolarin avajaisissa, jotka alkavat kello 12
Paikka: Kauppakuja 2, 95900 Kolari

Filosofian maisteri ja väitöstutkija Juha Eskola on tehnyt Jyväskylän yliopistossa pro gradu -tutkielman Tornionlaakson Itse Tehtyä Elämästä. Eskolan mukaan ITE-taiteessa korostuu jokaisen oikeus ja mahdollisuus luovuuteen. Hänen mukaansa ”Ihmisellä on halu ilmaista itseään kuvin ja sanoin, se on synnynnäistä”.

Nykykansantaide on tekijän elinympäristöön ja kokemuksiin sitoutuvaa taidetta, jossa korostuu esteettisiä arvoja korostava elämisen tapa. Taide perustuu yksiöllisyyteen ja omaperäiseen luovuuteen, töissä ilmenee kätevyyttä ja kekseliäisyyttä. Teokset usein tehdään taidemaailman käytännöistä poikkeavalla tavalla ja erilaisella tekniikalla. Nykykansantaide tapahtuu tekijöiden omassa elinympäristössä ja sen ehdoilla. Teokset puhuvat henkilökohtaisesta elämänkokemuksesta ja suhteesta kulttuuriympäristöön.

ITE-taiteen tekemisessä on kysymys hyvän elämän etsimisestä. ITE-taiteessa korostuu elämän keveys tai tuskallisuus. Teoksissa on läsnä yksittäisen ihmisen olemisen kokemus aineellisuudesta, epätoivo ja huoli elämän katoavaisuudesta sekä henkilökohtainen sitoutuminen omaan elämänkatsomuksen. ITE-taiteessa on eksistentiaalisen ajattelun kautta suhde maailmaan. Taiteen tekeminen heijastaa ihmisen itse rakentamaa jokapäiväistä maailmassa olemista.

Tutustu Eskolan Pro gradu-tutkielmaan täältä.

Kylän rannan hiekkaaja ja kenttäkuvaaja Juha Eskola.
Kuusiniemi. Joki ylitetty ja kyytiä odotetaan!